Skrb za razvoj talentov in ključnih kadrov

Glavni cilj je dovolj zgodaj prepoznati, ustrezno razvijati in skrbeti za ohranjanje visoke stopnje zadovoljstva ključnih zaposlenih – talentov v organizaciji, brez katerih nista možna niti sedanji niti bodoči razvoj organizacije.

Zakaj prepoznavati in se ukvarjati z razvojem talentov v organizaciji?

Zakaj prepoznavati in se ukvarjati z razvojem talentov v organizaciji?
• So glavni steber bodočega razvoja organizacije.
• So najpomembnejši »ambasadorji« organizacije.
• Njihova izguba je za organizacijo zelo draga oziroma včasih tudi težko nadomestljiva.
• Brez njih lahko organizacija enostavno obstane na mestu.
Pri razvoju ključnih kadrov je izredno pomembna identifikacija ključnih delovnih mest po posameznih področjih dela. Pri teh delovnih mestih govorimo o pomembnosti oziroma zmožnosti delovnega mesta za uspešno implementacijo poslovnih strategij, zato mora njihova opredelitev izhajati iz poslovne strategije.

Pristop k identifikaciji in razvoju talentov

Pomagamo identificirati ključna delovna mesta v organizaciji in izdelati kadrovski portfolio (kadrovski monitoring) s ciljem identifikacije in nato upravljanja ključnih kadrov.

Na podlagi rezultatov delovne uspešnosti in postopka določitve potenciala zaposlenih (opravljenega ovrednotenja/ocene potenciala, angl. assessmenta) se naredi pregled stanja kadrov po posameznih področjih. S tem bomo na eni stani dobili pregled nad kadri na ključnih delovnih mestih in na drugi ugotovili, kakšni so potenciali za ključna delovna mesta. Na podlagi tega bomo izdelali KADROVSKI PORTFOLIO – KADROVSKI “ZEMLJEVID”.

Kako lahko pomagamo?

Pokličite nas za prvi posvet in sestanek, da pregledamo razvoj vaše organizacije, vašo strukturo, vaše ciljne in da skupaj začrtamo pot razvoja. Pogledati je treba, kakšno je stanje kadrov na ključnih delovnih mestih, saj navadno vsi kadri na ključnih delovnih mestih niso ključni, čeprav bi morali biti.
Za skupino zvezd in mladih potencialov potem po potrebi pomagamo pripraviti program razvoja.

Mnenje naših klientov:

“Katja, vam gre predvsem zahvala, da sem pri vodenju sodelavcev in v odnosih to kar sem. Katjini kovči so zame temeljni kamen, kako videti sebe in ljudi. Ko me za hip v življenju zanese, se spomnim na Katjo in me ne odnese. Naučila me je izhajati iz moči v sebi. Z njenimi kovči sem se naučila vodenja ekipe, motiviranja sodelavcev, sprejemati spremembe in biti to kar sem. Z njeno pomočjo sem spoznala, da sama upravljam s svojimi miselnimi procesi in jih lahko usmerim v želeno smer. Ob njej sem se naučila različnih vlog in z njmi povezanimi vedenj vodje – ki vplivajo na vedenje sodelavcev in odziv na skupek vedenj vodje. Naučila sem se, kako mi zaposleni sledijo. Z njeno pomočjo sem postala srčni vodja, ki dosega izjemne rezultate. Pravi gušt se je s Katjo pogovarjati in delati. Če mi ne verjamete – preizkusite in se prepričajte sami. Ne bo vam žal.”

S hvaležnostjo Anica Dovgan Stare I Direktorica Poslovne enote, 20 let s 45 zaposlenimi, ki so me spremembe sploščile v vodjo s 15 zaposlenimi.

 

Stopite v stik z menoj >>

Scroll to top