Kaj je cilj razvoja avtentičnih vodij:

Glavni cilj je pomagati vodjem spoznavati sebe, da bi bolje obvladovali odnose, torej razvijali čustveno inteligentno vodenje. Dimenzija VODENJA je ključna pri spremembi organizacijske klime in kulture ter povečanju zavzetosti zaposlenih, zato se morata obravnavati z roko v roki.

Zakaj se ukvarjati z razvojem vodij?

Zakaj se ukvarjati z razvojem vodij in s tem skrbeti za zadovoljstvo in dobro klimo?

Ker so vodje:
• prvi odgovorni za ohranjanje dobre organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih,
• prvi odgovorni za sestavo najboljše ekipe sodelavcev,
• prvi, ki se morajo odzvati na počutje svojih sodelavcev,
• prvi odgovorni za ohranjanje motivacije sodelavcev,
• prvi odgovorni za razvoj svojih sodelavcev,
• prvi odgovorni za identifikacijo in zadržanje talentov,
• prvi odgovorni za rezultat podjetja,
• prvi odgovorni za rast podjetja.

Vodje z vrha navzdol s svojim zgledom in obnašanjem neposredno vplivajo na vse razsežnosti organizacijske klime, zato sta razvoj in spremljanje učinkovitosti vodenja skupaj z upravljanjem organizacijske klime bistvena za organizacijo, saj se tako lahko določijo področja, ki jih zaposleni zaznavajo kot tista, ki so potrebna sprememb in za katera mora vodstvo organizacije najti potrebne izboljšave, da bi ohranjalo najvišjo možno raven zavzetosti med svojimi zaposlenimi.

Zahodna družba je v preteklosti vse družbene sisteme, kamor sodijo tudi organizacijski, gradila na razumski ravni. Čustva so bila v organizacijah bolj obravnavana kot tista, ki zavirajo razvoj, kot pa tista, ki mu dajejo dodano vrednost. Razum je seveda pomemben in nam služi pri umevanju stvari, a če največji pomen v naših odnosih dajemo umu, v bistvu izgubljamo.

Zakaj? Ker je človek celostno bitje in ker imajo čustva v našem življenju zelo pomembno vlogo. Tudi v organizacijskem delovanju in sploh na področju dela z ljudmi, kamor sodi tudi vodenje.

Prav zaradi tega bodo v bodoče konkurenčno prednost na trgu žele tiste organizacije, v katerih bodo vodje s svojim odnosom zmogli ustvariti razliko v pristopu do svojih sodelavcev. To bo odnos, v katerem bodo zaposleni začutili pristnost, zaupanje, sodelovalnost in spoštljivost. Tak odnos bo sam po sebi gradil zadovoljne in zavzete zaposlene. To bodo lahko naredili samo vodje, ki bodo razumeli svoj čustveni svet, svoje odzive v odnosih, vodje, ki bodo v močnem stiku s seboj. Ti vodje bodo lahko tudi na najbolj pristen način živeli vrednote in strategijo organizacije ter jo skupaj s sodelavci pretvarjali v poslovne rezultate.

Pristop k razvoju avtentičnih vodij

Temelji na kombinaciji individualnih coachingov in razvoja v manjših fokusnih skupinah vodij.
Skupaj s podjetjem KLIN, poslovno svetovanje smo za vas razvili nov pristop, ki ni samo orodje za razvoj določenih veščin vodenja, ampak je več. Je CELOSTNI PRISTOP k prepoznavanju in razvoju ter opolnomočenju AVTENTIČNIH IN VISOKO ČUSTVENO ZRELIH VODIJ na vseh ravneh, ki verjamejo, da so ljudje ne glede na panogo podjetja najpomembnejše bogastvo, ki ga imajo ali v hipu izgubijo.
To je metodološko preverjeni pristop za merjenje oz. ugotavljanje ravni čustvene inteligentnosti za vodje, ki nam omogoča uvid v ključne dimenzije čustvene inteligentnosti, ki jih vsak vodja potrebuje in so ključne za uspešno vodenje in predvsem ohranjanje zadovoljstva zaposlenih – model KEI (Model Kompetenc Emocionalne Inteligentnosti).

KEI model

Temelj vsega je predhodna analiza vodstvenih kompetenc in kompetenc čustvene inteligence z metodo 360-stopinjskega ocenjevanja. Poleg tega priporočamo tudi spremljanje in upravljanje organizacijske klime, saj je slednja neposredno povezana z uspešnim in kakovostnim vodenjem.

Kako lahko pomagamo?

Pokličite nas za prvi posvet in sestanek, da pregledamo razvoj vaše organizacije, vašo strukturo, vaše ciljne in da skupaj začrtamo pot razvoja.

Mnenje naših klientov:

“Katja, vam gre predvsem zahvala, da sem pri vodenju sodelavcev in v odnosih to kar sem. Katjini kovči so zame temeljni kamen, kako videti sebe in ljudi. Ko me za hip v življenju zanese, se spomnim na Katjo in me ne odnese. Naučila me je izhajati iz moči v sebi. Z njenimi kovči sem se naučila vodenja ekipe, motiviranja sodelavcev, sprejemati spremembe in biti to kar sem. Z njeno pomočjo sem spoznala, da sama upravljam s svojimi miselnimi procesi in jih lahko usmerim v želeno smer. Ob njej sem se naučila različnih vlog in z njmi povezanimi vedenj vodje – ki vplivajo na vedenje sodelavcev in odziv na skupek vedenj vodje. Naučila sem se, kako mi zaposleni sledijo. Z njeno pomočjo sem postala srčni vodja, ki dosega izjemne rezultate. Pravi gušt se je s Katjo pogovarjati in delati. Če mi ne verjamete – preizkusite in se prepričajte sami. Ne bo vam žal.”

S hvaležnostjo Anica Dovgan Stare I Direktorica Poslovne enote, 20 let s 45 zaposlenimi, ki so me spremembe sploščile v vodjo s 15 zaposlenimi.

 

Stopite v stik z menoj >>

Scroll to top