Delovne navade kot tudi partnerske odnose danes v veliki meri oblikujeta sodoben življenjski slog ter vpliv družbe. Ne moremo trditi, da se je kvaliteta partnerskih odnosov izboljšala ali poslabšala, gotovo pa je, da je danes vsak partnerski odnos izpostavljen številnim dejavnikom, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo obeh partnerjev.

Ne nazadnje obstaja le malo stvari, ki imajo na življenje posameznika takšen vpliv kot delo in partnerski odnos.

Raziskava tako ugotavlja ali obstaja pomembna povezava med doživljanjem obremenitev na delovnem mestu in kvaliteto partnerskega odnosa ter ali obstaja pomembna razlika med moškimi in ženskami v doživljanju obremenitev na delovnem mestu in kvalitete partnerskega odnosa.

V današnjem času se obremenjenost na delovnem mestu vse bolj izpostavlja kot en izmed ključnih dejavnikov pri razvoju različnih bolezni in drugih težav (Badrick idr. 2007, Wang 2005), še posebej v Sloveniji, kjer kar 45,6 % zaposlenih meni, da njihovo delo negativno vpliva na njihovo zdravje (Trbanc 2007). Sodobna družba narekuje življenjski ritem, ki je precej bolj drugačen od tistega, ki se je skozi zgodovino večinoma podrejal naravnim zakonitostim in relativno majhnim družbenim potrebam. Danes noč ni več razlog za zaključek delovnega dne, prav tako smo se prilagodili drugim naravnim dejavnikom, kar nam omogoča, da lahko delamo kjerkoli in kadarkoli. Z razvojem kapitalizma in globalizacije pa smo dosegli še dvoje: povpraševanje po novih izdelkih in storitvah je skoraj neomejeno, surovine in drugi materiali za delo pa so vedno na voljo in omogočajo neoviran potek dela. Zaposleni so tako pod vedno večjim pritiskom, k čemur svoje dodaja tudi negotovo družbeno in ekonomsko stanje (Duffy idr. 2002, Ashford idr. 1989). Rezultat, ki ga vedno bolj opažamo v razvitih državah sveta, je kronična preobremenjenost delavcev, posledice tega fenomena pa so različne in daljnosežne. Tako želimo v raziskavi ugotoviti, kako obremenitev na delovnem mestu vpliva na kvaliteto partnerskega odnosa.

Tudi partnerski odnos se je skozi zgodovino spreminjal, prav tako kot delovne navade pa tudi odnose danes v veliki meri oblikujeta sodoben življenjski slog ter vpliv družbe. Iz nekdaj precej okornih okvirov tradicionalnih partnerskih zvez so se razvile različne oblike zvez, ki vsaka na svoj način predstavljajo nove izzive za oba partnerja. Ne moremo trditi, da se je kvaliteta partnerskih odnosov izboljšala ali poslabšala, gotovo pa je, da je danes vsak partnerski odnos izpostavljen številnim dejavnikom, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo obeh partnerjev (Campbell idr. 2003). V nadaljevanju bomo poskušali ugotoviti, kako pomemben dejavnik je pri zadovoljstvu v partnerski zvezi obremenjenost na delovnem mestu.

Na delovnem mestu preživimo znaten del dneva. Prav tako veliko časa vsak dan posvetimo medosebnim odnosom, predvsem partnerski zvezi. Obojemu poleg časa posvetimo tudi svoje druge zmožnosti. Značilna je še posebej čustvena involviranost. Spremembe v partnerski zvezi ali pri delu povzročijo močno čustveno vznemirjenost in posledično vplivajo na psihofizično stanje posameznika. Povsem pričakovano je torej, da se bosta področji začeli prekrivati, med njima lahko pričakujemo določene korelacije in vzročne povezave. Ne nazadnje obstaja le malo stvari, ki imajo na življenje posameznika takšen vpliv kot delo in partnerski odnos. Že splošna napetost, ki nastane kot posledica stresa na delovnem mestu, se prenese v partnerski odnos in vpliva na oba partnerja. Morebitna korelacija med doživljanjem obremenitev na delovnem mestu in kvaliteto partnerskega odnosa je zanimala nekatere raziskovalce, ki so povezavo med spremenljivkama iskali z različnih vidikov, pogosto so se osredotočali na primer predvsem na psihološke, družinske in zdravstvene implikacije (npr. Green in Pond 1983, Heller in Watson 2005). Raziskave pri zaključkih opozarjajo tudi na druge dejavnike, ki lahko vplivajo na doživljanje obremenitev na delovnem mestu ali na kvaliteto partnerskega odnosa.

Scroll to top