Družbeno okolje se je v zadnjih desetletjih zelo spremenilo, kar se kaže tudi v delovnih okoljih. Delodajalci pričakujejo od zaposlenih vedno večjo učinkovitost in zavzetost, kar pomeni, da morajo več časa preživeti na delovnem mestu, s čimer se povečuje tudi čustvena obremenjenost in napetost zaposlenih. Raziskave v tujini so pokazale, da se negativni stres iz delovnega mesta prenaša tudi v domače okolje. Ponavljajoči se stresorji na delovnem mestu pri zaposlenih lahko povzročijo občutke nelagodja in jeze, zaradi česar se posameznik hitreje zaplete v prepir s partnerjem, ali pa se od njega distancira. Kakovost partnerskega odnosa in pomirjenost vsakega od staršev pa sta pomembna dejavnika vzgoje, saj se otroci odzivajo na čustveno stanje in informacije, ki jih dobivajo v odnosu s starši. Zaradi prepleta poklicne preobremenjenosti in družinskih vlog ter posledično morebitnih čustvenih in vedenjskih težav otrok smo se odločili raziskati povezanost med doživljanjem obremenitev na delovnem mestu in kakovostjo partnerskega odnosa staršev tudi v slovenskem okolju.

V prispevku bomo predstavili pilotsko raziskavo na manjšem vzorcu. Rezultati raziskave so pokazali potrebo po nadaljnjem raziskovanju povezanosti obeh spremenljivk s starševsko vlogo oziroma čustvenimi in vedenjskimi težavami pri otrocih.

Scroll to top